AVG / Algemene voorwaarden 


In balans bij Jeanet behandelt uw gegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens zoals in overeenstemming met het AVG.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor:


1 Persoonlijk contact.

2 Het maken of verzetten van een afspraak.

3 Het versturen van facturen.


Uw gegevens worden niet gebruikt voor:

   

1 Verkoop van adresgegevens aan derden.

2 Het versturen van spam.

3 Of welk ander doel dan ook.


Uw gegevens worden zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard.

Cliëntengegevens, worden na het laatste contact met de cliënt, maximaal 20 jaar bewaard en facturen 7 jaar en daarna vernietigd.

De cliënt heeft recht op inzage, correctie, het meenemen van het eigen dossier en op verzoek onmiddellijk te laten vernietigen.

 

De eigenaar van In balans bij Jeanet is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken en zal nimmer zonder toestemming gegevens openbaar maken of deze aan derden verstrekken.


Voorbeeld behandelovereenkomst en minderjarigen toestemmingsformulier

Behandelovereenkomst                      Minderjarigen toestemmingsformulier

                                    

                                    

               

Algemene voorwaarden


De behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.


Verwijzing van de huisarts is niet nodig.


Ik draag zorg voor een goede hygiëne voor zowel mijzelf als mijn praktijk en ik verwacht hetzelfde van mijn cliënten.


Ik stel geen diagnose en indien nodig verwijs ik door naar de huisarts.


Ik val als CAT-therapeut onder WKKGZ  Klachten- en Geschillenrecht bij de Geschillen instantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledige onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachten regeling klik op het GAT logo.